Parfums MDCI (Marchal Design & Créations Indépendantes), het geesteskindje van Claude Marchal, is een klein maar uiterst chic Frans bedrijf, met als duidelijke filosofie dat verfijnde geuren meer een kunst dan een industrie zijn, een bron van genot, trots en schoonheid meer dan een simpel gebruiks voorwerp. MDCI ontstond uit bewondering voor het tijdperk van de Renaissance en het verlangen moderne equivalenten te creëeren van kostbare objecten die ooit in bezit waren van de Medici’s en de Zonnekoning, maar nu bewaard worden in het Louvre, het Museum van Uffizzi en de Schatkamer in Wenen.